O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krynicy-Zdroju, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej świadczy od wielu lat usługi w następującym zakresie:

 • letnie i zimowe oczyszczanie dróg
 • odbiór i transport odpadów
 • diagnostyka pojazdów samochodowych
 • zarządzanie nieruchomościami
 • administrowanie cmentarzami komunalnymi

Dane rejestrowe:

NIP: 734–001–05–96
REGON: 490025799–17-113
KRS: 0000167961
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.580.500 zł

RADA NADZORCZA

w składzie:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Ryba
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Jacek Oleksa

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Tomasz Klimek
 • Ryszard Kurnyta
 • Ludmiła Myjak


ZARZĄD SPÓŁKI

 • Prezes Zarządu – Przemysław Gajowski

.