Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Energetyki Cieplnej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Energetyki Cieplnej

 

Zadaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest  :

- świadczenie usług w zakresie zarządzania i administrowania budynkami na zlecenie Gminy Krynica-Zdrój  oraz Wspólnot Mieszkaniowych.
Na dzień 01.01.2020 r. ZGM  zarządza  80  budynkami  stanowiącymi własność i współwłasność Gminy Krynica- Zdrój (53 budynki mieszkalne i 27 budynki niemieszkalne).

- wykonywanie usług w zakresie zapewnienia  energii cieplnej - ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZGM i EC
W 17 budynkach znajdują się lokalne kotłownie gazowe  dostarczające ciepło do podgrzania  lokali  mieszkalnych i usługowych. Moc poszczególnych kotłowni waha się od 30 do 180 kW.

 

Kierownik  ZGM i EC

tel. +48 18 472 52 60, +48 605 271 654

Dział techniczny  i Administrator

tel. + 48 18 471 56 08 ,  +48  603 794 482

Dział Rozliczeń zasobów mieszkalnych i usługowych


tel. +48 18 472 52 62

ar.