Administracja Cmentarzy Komunalnych

Zadaniem zakładu jest administrowanie  cmentarzami komunalnymi znajdującymi się przy ul. Kraszewskiego oraz przy ul. Św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju,  na zlecenie Gminy Krynica-Zdrój.

Administrator cmentarzy komunalnych przy ul. Kraszewskiego oraz przy  ul. Św. Włodzimierza (dawniej ul. Cmentarna) w Krynicy-Zdroju,  prowadzi księgi cmentarne, dodatkowo prowadzi ewidencję miejsc grzebalnych w programie Artlook Gallery " Interaktywny Administrator Cmentarzy". W programie każde miejsce grzebalne posiada swój numer ewidencyjny  z danymi dysponenta  oraz zdjęcie obrazujące zagospodarowanie tego miejsca. Do obowiązków administratora cmentarzy komunalnych należy utrzymanie czystości terenów  obu cmentarzy, w okresie letnim  wykaszanie traw, utrzmanie ogólnego ładu, a w okresie zimowym odśnieżanie alejek  z drogami dojazdowymi do cmentarzy.

Pzryjmowanie stron w sprawach związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w Krynicy-Zdroju odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w Biurze Obsługi Cmentarzy Komunalnych, które znajduje się przy kaplicy na cmentarzu w Krynicy-Zdroju - ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna).

 KONTAKT :
 tel.  +48 18 471 28 71,  tel.  +48 607 445 323

Pliki do pobrania:

ar.