Zakład Usług Komunalnych

Podstawowym zadaniem Zakładu Usług Komunalnych jest świadczenie usług w zakresie:

 • letniego i zimowego utrzymania czystości miasta
 • publiczny transport zbiorowy
 • wynajmu sprzętu i pojazdów,
 • napraw i przeglądów parku maszynowego
 • administrowanie Cmentarzami Komunalnymi

W ofercie do wynajęcia posiadamy:

 • koparko – ładowarki,
 • spycharkę T-100 M,
 • walec drogowy,
 • zamiatarkę BRODDWAY,
 • ciągniki rolnicze,
 • wodopolewarki do mycia placów
 • samochody ciężarowe
 • i inny sprzęt.

tel. +48 18 471 15 25,  tel./fax  +48 18 471 15 49

 

Administracja Cmentarzy Komunalnych

Zadaniem zakładu jest administrowanie cmentarzami komunalnymi znajdującymi się przy ul. Kraszewskiego oraz przy ul. Św. Włodzimierza  w Krynicy-Zdroju, na zlecenie Gminy Krynicy-Zdroju.

tel.  +48 18 471 28 71,  +48 607 445 323

Stacja Kontroli Pojazdów 

Stacja Kontroli Pojazdów dokonuje badań technicznych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz przyczep i innych pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r.w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

tel. +48 18 478 16 33

ar.