Zakład Usług Komunalnych

Podstawowym zadaniem Zakładu Usług Komunalnych jest świadczenie usług w zakresie:

  • letniego i zimowego utrzymania czystości miasta,
  • wynajmu sprzętu i pojazdów,
  • napraw i przeglądów parku maszynowego
  • administracja cmentarzami komunalnymi ( ul. Kraszewskiego, ul. Św. Włodzimierza)


W ofercie do wynajęcia posiadamy:

  • zamiatarkę BRODDWAY,
  • ciągniki rolnicze,
  • wodopolewarki do mycia placów
  • samochody ciężarowe
  • recykler asfaltowy do cząstkowych napraw nawierzchni mieszanką asfaltową
  • i inny sprzęt.


tel. +48 18 471 15 25,  tel./fax  +48 18 471 52 67

ar.