Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Energetyki Cieplnej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Energetyki Cieplnej

 Zadaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Energetyki Cieplnej  jest  :

1) świadczenie usług w zakresie zarządzania i administrowania budynkami na zlecenie Gminy Krynica-Zdrój  oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 01.01.2020 r. ZGM  zarządza  80  budynkami  stanowiącymi własność i współwłasność Gminy Krynica- Zdrój.
(53 budynki mieszkalne i 27 budynki niemieszkalne).


2) wykonywanie usług w zakresie zapewnienia  energii cieplnej - ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZGM. W 17 budynkach znajdują się lokalne kotłownie gazowe  dostarczające ciepło do podgrzania  lokali  mieszkalnych i usługowych. Moc poszczególnych kotłowni waha się od 30 do 180 kW.

 

Dział techniczny  i Administrator
Brygada Remontowo-Budowlana

Zadaniem Brygady Remontowo–Budowlanej jest świadczenie usług budowlano–konserwacyjnych w szczególności na zlecenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Energetyki Cieplnej oraz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę.

tel. +48 18 471 56 08,  +48 18 471 28 71  

Awarie można zgłaszać pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:00 do 15:00

tel. +48 18 471 56 08,  +48 18 471 28 71 wew. 122

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy:

tel.+48 603 794 482, +48  605 271 654 


Dział Rozliczeń zasobów mieszkalnych i usługowych

tel. +48 18 472 52 62

Kierownik  ZGM

tel. +48 18 472 52 60

ar.