Zakład Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Zadaniem Zakładu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (ZGOiOŚ) jest zbiórka oraz zagospodarowanie nieczystości stałych zebranych z terenu miasta i gminy Krynica-Zdrój  oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Krynicy - Zdroju "Uroczysko-Głębokie". ZGOiOŚ prowadzi również sprzedaż pojemników na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów oraz worków na śmieci.

PSZOK "Uroczysko-Głębokie"

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, środa (od kwietnia do października) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Kontakt:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o., ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój

Punkt Obsługi Klienta - Powroźnik 140, 33-370 Muszyna tel. +48 18 444 12 03, +48 18 444 12 97, +48 693 323 487

e-mail: biuro@mpgk-krynica.pl

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

INFORMACJA

Najbliższy termin zbiórki odpadów  wielkogabarytowych spod posesji:

Miasto Krynica-Zdrój:

15.05.2024 r.

Sołectwa:

22.05.2024 r.

 

*Harmonogram odbioru odpadów w 2024 r.- pliki do pobrania:

Zabudowa wielorodzinna

Zabudowa jednorodzinna

*KALENDARZ KOMUNALNY na rok 2024 jest sukcesywnie dostarczany mieszkańcom miasta i gminy Krynica-Zdrój od dnia 27 grudnia br. (w pierwszej kolejności do rejonów obsługiwanych na początku stycznia 2024 r.)

W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy.

Przedsiębiorstwa i instytucje

Wypełniony i podpisany druk zlecenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpgk-krynica.pl

* W przypadku podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO , do wypełnionego formularza zlecenia odbioru odpadów należy załączyć wypełnione oświadczenie potwierdzające zwolnienie danego podmiotu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ( wzór oświadczenia.pdf).

 

ar.