Archiwalne przetargi

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

ZP.02.2021

Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2021/2022r
Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2021/2022r

ZP.01.2021

Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju
Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju

ZP.03.2021

Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju w 2022 roku
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju w 2022 roku

ZP.04.2021

Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku

ZP.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników o pojemności 2 500 litrów każdy, znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa w miejscowości Powroźnik, (33-370 Muszyna).

USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KRYNICY-ZDROJU
USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KRYNICY-ZDROJU

SIWZ NR 265/2020/N/Krynica Zdrój

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju.

Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp.z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2020/2021 r.
Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp.z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2020/2021 r.

ZP.05.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krynica-Zdrój, w ilości do 700 ton.

Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r. (II)
Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r. (II)

ZP.04.2020

Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie, transport i unieszkodliwienie niżej wymienionych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, zebranych przez Zamawiającego z terenu Gminy Krynica-Zdrój w Instalacji Komunalnej (IK) Wykonawcy.