Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju

Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju : Supra Brokers S.A. , 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1. W związku z powyższym adres strony internetowej prowadzonego postępowania to:

https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers/proceedings

Postępowanie ID 691590