Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2021/2022r

Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedziba w Krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2021/2022r.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj

Postępowanie ID 532749