USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KRYNICY-ZDROJU

Dodano: 30.11.2020r. 16:10 przez Artur Repel

Nazwa zadania: "USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KRYNICY-ZDROJU"

Numer sprawy: SIWZ NR 265/2020/N/Krynica Zdrój         CPV: 66510000-8

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju. Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety):

PAKIET I

  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
  2. Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk.
  3. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo).
  4. Ubezpieczenie utraty zysku na bazie zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
  5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia - dotyczy WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.
  6. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - dotyczy WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

PAKIET II

  1. Ubezpieczenia komunikacyjne.

PAKIET III

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Zamawiający powierzył prowadzenie postępowania: Supra Brokers S.A., Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-przedsiebiorstwa/usluga-ubezpieczenia-miejskiego-przedsiebiorstwa-gospodarki-komunalnej-sp-z-o-o-w-krynicy-zdroju/

zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami. Zgodnie z art 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiajacy zobowiazany jest zamieścic ogłoszenie na swojej stronie internetowej.