Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym 2023/2024 r.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim , w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj

Postępowanie ID 811070