Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku

Dodano: 02.12.2020r., 16:50, dodał Artur Repel

Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku.”

Numer sprawy: ZP.07.2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników o pojemności 2 500 litrów każdy , znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa w Powroźniku nr 140 w gminie Muszyna ( baza ZUK), w łącznej szacunkowej ilości 130 000 litrów i o parametrach opisanych Polska Normą PN-EN 590:2013-12. W skład rzeczowego zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiorników Zamawiającego w czasie trwania umowy.

Termin realizacji : od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

ZAŁĄCZNIKI: