Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w 2024 roku

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim , w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj

Postępowanie ID 859211