OGŁOSZENIE o sprzedaży ciągnika rolniczego Ursus U 914

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój informuje, że posiada do sprzedaży ciągnik rolniczy URSUS U 914 nr rej. KNS TL87, VIN: 07462.

Dane techniczne pojazdu:

·         rok produkcji                          1992

·         data pierwszej rejestracji       1992

·         wskazanie licznika                  1514 mtg

·         okres eksploatacji pojazdu     390 miesięcy

·         kolor powłoki lakierniczej      czerwony

·         dop. masa całkowita              6910 kg

·         kabina                                    standard

·         rozstaw osi                             2385 mm

·         oznaczenie silnika                  Z 8401.12

·         jednostka napędowa              z zapłonem samoczynnym

·         pojemność/moc silnika          4562ccm/ 59kW (80KM) : po uruchomieniu silnika w układzie tłokowo-korbowym słyszalny głośny metalowy stuk świadczący o nadmiernym zużyciu układu – z uwagi na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia korbowodu i w konsekwencji rozbicia kadłuba silnik unieruchomiono.

·         liczba cylindrów                      4

·         rodzaj skrzyni biegów             manualna

·         ogumienie zużyte w 50%

·         badanie techniczne ważne do: 13.12.2024r

·         ubezpieczenie OC ważne do: 31.12.2024r

Ciągnik jest garażowany w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK Sp. z o.o. w Powroźniku 140, 33-370 Muszyna. Osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin pojazdu w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00, tel. kontakt.: 18 471 15 25.

Zainteresowani zakupem, składają oferty na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie, zaadresowanej: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój  z dopiskiem : „Oferta na zakup ciągnika URSUS U 914, nie otwierać przed dniem 22.07.2024r. godz.10:00”.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 22.07.2024r. godz.: 9.30. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Cenę wywoławczą pojazdu ustalono w wysokości 16 000,00 zł/brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę

Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni licząc od daty ogłoszenia wyników. Sprzedający wystawi fakturę VAT.

Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Tekst ogłoszenia pdf. do pobrania.

Formularz oferty pdf. do pobrania.