Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim , w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj

Postępowanie ID 719848