Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju

Zamawiajacy powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postepowania  pn. Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju : SUPRA BROKERS, 54-118 Wrocław, Aleja Ślaska 1. W związku z powyższym adres strony internetowej prowadzonego posępowania to: https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers/proceedings 

Postępowanie ID 542723