Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w 2023 roku

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj

Postępowanie ID 702213