Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK

Dodano: 28-10-2019 17:31 przez Artur Repel

Nazwa zadania:

"Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym 2019/2020r."

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krynica-Zdrój, w ilości do 700 ton.

Numer sprawy: ZP.02.2019

Załączniki: