Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp.z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2020/2021 r.

Dodano: 15.10.2020r. 14:28 przez Artur Repel

Nazwa zadania:

"Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym 2020/2021 roku."

Numer sprawy: ZP.05.2020

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylajacej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krynica-Zdrój, w ilości do 700 ton. Miejsce dostaw: Baza Zakładu Usług Komunalnych MPGK Sp. z o.o. , Powroźnik 140, 33-370 Muszyna.

Termin realizacji: od 13.11.2020r. do 30.04.2021r.

ZAŁĄCZNIKI: