Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2022/2023r.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

 https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj

Postępowanie ID: 677857