Schronisko dla bezdomnych zwierząt

autoxautomAUTOcFFFFFF

W miesiącu styczniu 2014r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju uruchomiło Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z terenu Gminy Krynica-Zdrój. Misją Schroniska jest zapewnienie wszystkim podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie dla nich nowych właścicieli i domów. Informujemy, że adopcja zwierząt ze Schroniska jest bezpłatna. Warunkiem adopcji jest podpisanie "Umowy adopcyjnej" na podstawie dowodu osobistego z adresem zamieszkania. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Schroniska oraz aktualne dane zwierząt, które poszukują nowych domów i właścicieli można uzyskać pod numerem telefonu 18 471 15 25.

Umowa nr GKiOS.6140.1.2022 zawarta w dniu 3 stycznia 2022 roku

O SPRAWOWANIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ W 2020 ROKU

par.1, pkt 2

W celu sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Krynica-Zdrój Zamawiający (tj. Gmina Krynica-Zdrój) zleca, a Wykonawca (tj. MPGK Sp. z o.o. Krynica-Zdrój) zobowiązuje się do:

13) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój przed atakami zwierząt Wykonawca zobowiązany jest dokonać w takich przypadkach wyłapania w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 4 godzin od chwili zgłoszenia.W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem lub faxem.

par.2, pkt 2

Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do przekazywania Wykonawcy zgłoszenia o odbiorze i przewiezieniu zwierząt do Schroniska są:

1) Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krynicy-Zdroju, w tym:
- Krzysztof Wiktor,
- Paweł Gucwa,

2) Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krynica-Zdrój należy kierować do STRAŻY MIEJSKIEJ w Krynicy-Zdroju,

tel. 603 925 971 lub 18 472 55 37

.

"Misją Krynickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest zapewnienie wszystkim naszym podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie dla jak największej rzeszy podopiecznych nowych właścicieli i domów".

Szanowni Państwo,

W naszym schronisku znajduje się wiele spragnionych uczucia i domu psów ,które z utęsknieniem czekają na ludzi chcących dać im prawdziwy dom i opiekę.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmuje zwierzęta i wydaje nowym opiekunom  od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 14.00

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt powstało w 2014 roku. Zostało zbudowane ze środków własnych spółki MPGK.

Ten szczególny obiekt zabezpiecza zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miejsce pobytu zwierzętom pozostawionym bez dozoru oraz organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.

Dużym wsparciem dla schroniska jest pomoc i zaangażowanie osób pracujących na rzecz tych zwierząt w ramach wolontariatu, szczególnie należy wyróżnić tu Panią Sylwię Śliwa. Wspólnym wysiłkiem osób poświęcającym swój wolny czas ,udało się w przeciągu kilku ostatnich lat doprowadzić do sytuacji w której krynickie Schronisko jest uważane za jedną z najlepiej prowadzonych placówek tego typu .

A jak dobrą opinią cieszy się wśród lokalnej społeczności ,może świadczyć fakt iż w między czasie, Prezes MPGK podpisał umowy dotyczące współpracy z kilkoma ościennymi gminami między innymi z Miastem Nowy Sącz, Muszyna, Łabowa, Nawojowa, Grybów i inne.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest utrzymywane przede wszystkim z środków własnych spółki, oraz z  pieniędzy przekazywanych przez Miasto Krynica Zdrój. Ponadto wspomagane jest ze hojnych darów , mieszkańców Krynicy Zdrój, i nie tylko, którzy w ramach organizowanych cyklicznie zbiórek wspomagają podopiecznych schroniska karmą, kocami i innymi darami rzeczowymi.

MPGK Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krynicy-Zdroju - Baza MPGK Sp. z o.o., Powroźnik 140, 33-370 Muszyna.

tel. 18 471 15 25 (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00)

e-mail: schronisko@mpgk-krynica.pl

Pliki do pobrania:


Inni o nas: Nasze Psiaki - Schronisko Krynica-Zdrój (facebook), Sądeczanin.

Zwierzaki poszukujące domu - GALERIA

ar.