Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj

Postępowanie ID 537148